Privatiseren: garantie voor een dynamische portefeuille

De kernactiviteit van Continental Realty bestaat uit het verwerven van bestaande verhuurde woningcomplexen en vervolgens het individueel verkopen van de woningen daarin. Het gaat om passieve verkoop, wat wil zeggen dat het respect voor de rechten van huurders is gegarandeerd. Pas wanneer huurders besluiten de overeenkomst te beëindigen of wanneer zij hun eigen woning willen kopen, komt een woning in de verkoop. Behalve aan zittende huurders verkoopt Continental Realty de woningen aan particuliere kopers voor eigen gebruik of aan particuliere beleggers. Dit zogeheten privatiseren geeft de portefeuille een zeer dynamisch karakter.

Continental Realty verkoopt voortdurend woningen, terwijl het ook constant nieuwe complexen aan de portefeuille toevoegt.

 

Bekijk de photo gallery met een selectie van de door Continental Realty N.V. verworven complexen.

Real Estate Investment