Financiering: kapitaalkrachtige aandeelhouders en internationale kredietinstellingen

Continental Realty investeert voor eigen rekening en risico. Dit gebeurt deels met het kapitaal van de aandeelhouders. Hun financiële slagkracht waarborgt de soliditeit van de onderneming. Daarnaast trekt Continental Realty vreemd vermogen aan van verschillende Nederlandse en buitenlandse kredietverleners. Het beleid is erop gericht een langjarige relatie met meerdere kredietverstrekkers in stand te houden.

Bekijk de photo gallery met een selectie van de door Continental Realty N.V. verworven complexen.

Real Estate Investment